Print

Paxton Access 5 års garanti


Vi är exalterade över att annonsera att garantin på de flesta av våra produkter är 5 år efter tillverkningsdatum. Det är meningen att denna garanti ska vara skriven på enkel engelska, med stor text och vara väldigt klar för alla. Om du skulle ha några problem med att förstå den eller tycker att den är otydlig på något sätt, låt oss gärna veta det. 

Varför vi gör det
Återlämnadet av våra produkter har alltid varit sparsamt och vår statistik har visat på en ökad förbättring de senaste åren. I flera år har vi bytt ut våra produkter även då garantin har gått ut om vi tror att det skett ett tillverkningsfel som har orsakat problemet. Vi tyckte att det skulle vara bra att formalisera denna fördel och erbjuda den till alla våra kunder. Våra kunder inkluderar våra distributörer och de som har inhandlat våra produkter från våra återförsäljare. 

Equipment that is guaranteed
Alla nuvarande produktserier tillverkade av Paxton Access kommer att täckas av en garanti mot elektriska fel. Denna garanti kommer att gälla i 5 år från det att den specifika produkten tillverkats. Detta gäller endast om utrustningen blir installerad i enlighet med instruktionerna och använd på ett ansvarsfullt sätt och i rätt syfte. 

Alla produkter som tillhandahålls av Paxton Access och som är utsatta för mekaniskt slitage kommer att omfattas av en garanti mot mekaniska fel på grund av en tillverkningsdefekt. Detta gäller endast om utrustningen blir installerad i enlighet med instruktionerna och använd på ett ansvarsfullt sätt och i rätt syfte. Den är även begränsad av det maximala antalet användningar angett för en produkt om ett sådant antal är givet. 

Nyckelbrickorna har en livstidsgaranti mot fel under normal användning. 

Detaljer om garantin
Paxton Access kommer att reparera, byta ut eller renovera, efter eget tycke, sådan utrustning som omfattas av garantin. Som ett alternativ (vilket oftast kommer att reserveras för kunder utanför Storbrittanien) kommer Paxton Access ha möjligheten att erbjuda en kredit för produktens värde. 

Villkor
Om inte något annat arrangemang har blivit godkänt av Paxton Access i skrift kommer garantin kräva att utrustningen returneras i lämplig förpackning till Paxton Access för testning. En notis bör vara medskickad i förpackningen som förklarar felet tillsammans med ett givet namn och telefonnummer till en person som förstår felet som hittats på utrustningen. 5 års garantin gäller för produkter köpta efter 1 januari 2000. 

Begränsningar Av Paxton Access Skyldigheter
Paxton Access tar inte på sig ansvaret för några förluster till följd av ett fel hos en produkt eller utrustning. Paxton Access maximala skuld efter ett fel hos utrustning är inköpspriset som kunden betalat för just den produkten. Detta exkluderar inte någon lagstadgad skyldighet. 

Undantag
Skada orsakad på utrustning under installation eller av eld och blixtar, avsedd skada, ansvarslös elektrisk belastning och felanvändning av produkten är exempel på saker som inte täcks av garantin ovan. 

Ett exempel på ansvarslöst hanterande är: Beröringsfria kort är designade för att hållas i en korthållare, plånbok eller handväska eller på något annat sätt så att det inte blir exponerat för kontinuerlig böjning. Mekaniskt fel hos vajrarna kommer att vara resultatet. Nyckelbrickor bör användas i dessa fodral – till exempel för att förvaras i fickor. 

Ett exempel på maximalt antal användningar är skåran på en CARDLOCK-läsare för magnetremsor, som uppskattas klara 1 000 000 svep. Detta skulle vara gränsen på garantiperioden.  Följdaktlig förlust
Vi bekräftar att Paxton Access inte tar på sig ansvaret för några förluster till följd av ett fel hos en produkt eller utrustning. Garantin är begränsad till värdet av produkten, som beskrivet tidigare.

Important: This website uses cookies. Please click here to view our cookie policy and to prevent this banner from appearing. [close]